Zakon o pomilovanju Brčko Distrikta BiH

Objavljen: (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 3/07)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se mjerodavnost organa za davanje pomilovanja, kaznena djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u svezi s pomilovanjem za kaznena djela iz mjerodavnosti sudova Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.