Zakon o pomilovanju Federacije BiH

Objavljen: (Sluzbene novine)

O zakonu: Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi s pomilovanjem za krivična djela iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.