Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske 62/17)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se poreski sistem Republike Srpske, kao i uspostavljanje i vođenje Registra poreskih i neporeskih davanja.