Zakon o porezu na dobit Republike Srpske

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se oporezivanje dobiti pravnih lica u Republici Srpskoj i nerezidenata koji ostvaruju prihod u Republici Srpskoj.