Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)

O zakonu: Ovim zakonom uvodi se obaveza i reguliše se sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine.