Zakon o porezu na dodatu vrijednost FBiH

Objavljen: (“Službeni glasnik BiH” br.9/05, 35/05 i 100/08)

O zakonu: Ovim zakonom uvodi se obaveza i regulira se sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine.