Zakon o porezu na dohodak FBiH

Objavljen: (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

O zakonu: Ovim Zakonom propisuje se način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).