Zakon o porezu na nepokretnosti RS

Objavljen: („Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2016. godine.)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se oporezivanje nepokretnosti u Republici Srpskoj, oslobađanje od oporezivanja i umanjenje poreske osnovice, način plaćanja poreza i obaveza Poreske uprave Republike Srpske, drugih organa Republike Srpske i opština i gradova u oblasti poreza na nepokretnosti.