Zakon o posredovanju u osiguranju Republike Srpske

Objavljen: (Broj: 01-020-91/05 16. februara 2005. godine Banja Luka)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se posredovanje u osiguranju, vrste i uslovi za obavljanje ovih poslova, te nadzor nad obavljanjem poslova posredovanja u osiguranju u Republici Srpskoj.