Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju FBiH

Objavljen: (Broj 01-110/05 29. ožujka 2005. godine Sarajevo )

O zakonu: Ovim se Zakonom uređuje: posredovanje u privatnome osiguranju, uvjeti pod kojima se obavljaju ti poslovi te nadzor nad njihovim obavljanjem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).