Zakon o postupku medijacije Bosne i Hercegovine

Objavljen: (Službeni glasnik BiH, br. 37/04)

O zakonu: Ovim zakonom se uređuje postupak medijacije na teritoriji Bosne i Hercegovine. Poslovi medijacije posebnim zakonom prenose se na udruženja ili udruženja po proceduri utvrđena tim zakonom.