Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza BiH

Objavljen: („Službeni glasnik BiH“ broj 62/11)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se postupak po kojem Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UIO) prinudnim putem naplaćuje indirektne poreze i ostale prihode i takse (u daljnjem tekstu: dugovanja).