Zakon o poticaju razvoja male privrede FBiH

Objavljen: (Službene novine)

O zakonu: vim Zakonom se uređuje planiranje, osiguranje sredstava i provođenje mjera razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), aktivnosti i mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), u poticanju razvoja male privrede, nadzor nad provedbom Zakona, kaznena i druga pitanja u vezi sa poticanjem razvoja male privrede u Federaciji.