Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu BiH

Objavljen: (Službene novine FBIH)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak za ostvarivanje i korištenje prava stečenih na osnovu federalnih zakona i drugih propisa povratnika u entitet Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt), iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, branilačko-invalidske zaštite, zdravstvene zaštite i prava iz oblasti poreza na dohodak.