Zakon o praznicima Republike Srpske

Objavljen: (Broj: 01- 477 /05 Datum: 27. juli 2005. godine)

O zakonu: Zakonom o praznicima Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon) određuju se dani praznika Republike Srpske, način njihovog obilježavanja i praznovanja od strane građana, republičkih organa, organizacija i institucija, preduzeća i drugih oblika organizovanja za obavljanje djelatnosti ili usluga.