Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 32/2001, 56/2008 i 58/2015)

O zakonu: Ovim zakonom se uređuje prebivalište i boravište državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državljanin) i boravište raseljenih lica u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: raseljeno lice).