Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", br. 41/2007, 18/2012, 36/2014, 81/2015 i 65/2020)

O zakonu: Prekršaji predstavljaju kršenja javnog poretka ili propisa o ekonomskom i finansijskom poslovanju utvrđena zakonom ili drugim propisom, za koje su određena obilježja prekršaja i za koje su propisane sankcije.