Zakon o prekršajima Republike Srpske

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 - odluka Ustavnog Suda)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: pojam prekršaja, uslovi za propisivanje prekršaja i prekršajnih sankcija, prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.