Zakon o premjeru i katastru RS

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12, 110/16 i 62/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Republike Srpske, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku djelatnost, Geoinformacioni sistem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske i geodetski radovi u inžinjersko-tehničkim oblastima.