Zakon o preuzimanju dioničkih društava FBiH

Objavljen: (Broj 01-02-68/06 9. februara 2006. godine Sarajevo )

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način preuzimanja, te postupak provođenja preuzimanja i prava i obaveze učesnika u postupku preuzimanja kontrole nad dioničkim društvima (u daljnjem tekstu: društvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).