Zakon o privatizaciji preduzeća FBIH

Objavljen: („Službene novine Federacije BiH,“ br. 04/09)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se opča pravila privatizacije preduzeća u čijem se početnom bilansu pokaže: - da u razlici između ukupne vrijednosti aktive i vrijednosti obaveza u skladu sa zakonom postoji kapital čiji vlasnik nije fizičko ili pravno lice, - da nema trajnog kapitala.