Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH - br. 36/14)

O zakonu: Cilj ovog zakona je da osigura efikasnu zaštitu svjedocima prije, tokom i nakon krivičnog postupka, kako bi se svjedocima omogućilo slobodno i otvoreno svjedočenje u krivičnim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH).