Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH - br. 83/16)

O zakonu: (Predmet Zakona) Ovim se zakonom propisuju oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoi, subjekti za pružanje i korisnici besplatne pravne pomoi, uvjeti i nain ostvarivanja, financiranje i kontrola pružanja besplatne pravne pomoi pred tijelima i institucijama Bosne i Hercegovine, kao i nadzor nad provedbom ovoga zakona.