Zakon o računovodstvu i reviziji BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH 42/04)

O zakonu: Ovim zakonom se: utvrđuju obavezni standardi računovodstva i revizije, uključujući i kodeks profesionalne etike za profesionalne računovođe i revizore koji se obavezno primjenjuju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine