Zakon o radu Brčko Distrikta BiH

Objavljen: (Broj: 01-013-70/06 Brčko, 25. januar 2006. godine)

O zakonu: Ovim zakonom ureĎuje se sklapanje ugovora o radu, uključujući radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, prava i obaveze koje proizlaze iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine