Zakon o radu Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 1/16 i 66/2018)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se radni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Republici Srpskoj, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.