Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća RS / 2

Objavljen: (Broj: 02/4.3-424/09 Banja Luka, 10. mart 2009. godine)

O zakonu: Ovim zakonom definišu se ciljevi i strategija razvoja malih i srednjih preduzeća, osnovni oblici podsticajnih mjera, nosioci sprovođenja strategije, osnivanje agencija i fondova s ciljem usmjeravanja razvoja, restruktuisanja i tržišnog prilagođavanja malih i srednjih preduzeća ( u daljem teksgu: MSP).