Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

Objavljen: („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14)

O zakonu: Ovim se Zakonom, sukladno Okvirnome zakonu o registraciji poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04 - u daljnjem tekstu: Okvirni zakon), uređuju pravila izvanparničnog postupka na temelju kojih mjerodavni registarski sud postupa i odlučuje o upisu u sudski registar poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).