Zakon o republičkim administrativnim taksama RS

Objavljen: (Prečišćen tekst zaključno sa izmjenama iz Sl. gl. RS br. 65/13 koje su u primeni od 02/08/2013)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).