Zakon o rudarstvu Republike Srpske

Objavljen: (Broj: 02/3-1466-3/05 Banja Luka, 14. novembar 2005. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uslovi i način eksploatacije rudnog blaga u zemlji i na njenoj površini, na morskom, riječnom ili jezerskom dnu ili ispod njega, kao i izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata.