Zakon o rudarstvu Republike Srpske - 2018

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 62/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina, izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, rudarski projekti, rudarska geodetska mjerenja i planovi, mjere zaštite i druga pitanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, kadrovski uslovi za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, kao i uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci u rudarstvu.