Zakon o slobodi pristupa informacijama RS

Objavljen: (Broj: 01-572/01 Datum; 02.05.2001.)

O zakonu: Ovim zakonom se olakšava i promoviše, u najvećoj mjeri, i bez odlaganja objavljivanje informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa, po najnižoj prihvatljivoj cjeni.