Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o službi za poslove sa strancima BiH

Objavljen: (''Službeni glasnik BiH'', br. 54/05 od 09. 08. 2005. i br. 36/08 od 16.04.2008.)

O zakonu: Ovim zakonom osniva se Služba za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba) i utvrduje njena nadležnost, organizacija i upravljanje, kao i druga pitanja od znacaja za njen rad i zakonito funkcionisanje.