Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Objavljen: (PS BiH, broj 362/09 15. juna 2009. godine Sarajevo )

O zakonu: Ovim zakonom se utvrñuju se mjere i odgovornosti Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: FOO), obveznika, drugih državnih organa i pravnih lica s javnim ovlaštenjima za otkrivanje, sprečavanje i istraživanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i propisuju se mjere i odgovornosti FOO-a u meñunarodnoj saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.