Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH

Objavljen: (“Službeni glasnik BiH” 46/16)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se: (Predmet Zakona) a) mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teorističkih aktivnosti; b) obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka koji su dužni postupati po ovom zakonu; c) nadzor nad obveznicima u provođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti; d) zadaci i nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: FOO); e) međuinstitucionalna saradnja nadležnih organa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BDBiH) i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti; f) međunarodna saradnja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti; g) zadaci, nadležnosti i postupci drugih organa i pravnih lica s javnim ovlaštenjima u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH; h) ostali poslovi značajni za razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.