Zakon o stečaju Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 16/16)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se postupak restrukturiranja i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i sprovođenja postupka restrukturiranja i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.