Zakon o stočarstvu Federacije BiH

Objavljen: (Službene novine FBiH)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuje se proizvodnja i uzgoj uzgojno vrijednih životinja, oplodnja i licenciranje domaćih životinja, trgovina uzgojno vrijednim životinjama i genetskim materijalom, zootehnički, zoohigijenski uslovi držanja i iskorišćavanja domaćih životinja, provođenje uzgoja uzgojno vrijednih životinja, nadzor nad primjenom ovog zakona, kaznene odredbe i druga pitanja važna za efikasnost i unaprjeđenje stočarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine