Zakon o stomatološkoj djelatnosti FBiH

Objavljen: ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: principi, mjere, način organiziranja i provođenja stomatološke djelatnosti, nosioci društvene brige za oralno zdravlje stanovništva, prava i obaveze osoba u pružanju i korištenju stomatološke zaštite, te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad provođenjem stomatološke djelatnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine