Zakon o strancima Bosne i Hercegovine

Objavljen: ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 88/2015 i 34/2021)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se: uslovi i postupak ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH), uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca u BiH, udaljenje stranaca iz BiH, prihvat stranaca i stavljanje stranaca pod nadzor, kao i nadležnosti organa vlasti u primjeni ovog zakona, te druga pitanja u vezi sa boravkom stranaca u BiH.