Zakon o stranim ulaganjima FBiH

Objavljen: (Službene novine broj 61/01, 50/03 i 77/15)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i povlastice stranih ulagača, oblici stranih ulaganja, postupak odobrenja stranih ulaganja i određuju organi nadležni za odobrenje stranih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH).