Zakon o stranim ulaganjima RS

Objavljen: ( "Službeni glasnik RS" br. 25/02, br. 24/04 i 52/11)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i povlastice stranih ulagača, oblici stranih ulaganja, postupak odobrenja registracije stranih ulaganja i određuju organi nadležni za odobrenje registracije stranih ulaganja u Republici Srpskoj.