Zakon o sudovima Brčko Distrikta BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 18/2020 - prečišćen tekst)

O zakonu: Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti, organizacija sudova, unutrašnja organizacija, nadležnost, izuzeće sudija i službenika, javnost rada, finansiranje sudova i druga pitanja od značaja za funkcioniranje sudova Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: sudovi).