Zakon o sudskim taksama Brčko Distrikta BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 5/2001, 12/2002, 23/2003 i 11/2020)

O zakonu: U postupku pred Osnovnim i Apelacionim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; Osnovni i Apelacioni sud) plaćaju se sudske takse (u daljem tekstu: takse) po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.