Zakon o sudskim taksama Republike Srpske

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/2008, 49/2009, 67/2013, 63/2014 i 66/2018)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se način plaćanja sudske takse (u daljem tekstu: taksa), postupak i uslovi oslobađanja plaćanja takse, način utvrđivanja vrijednosti sudskog spora, postupak za naplatu neplaćene takse i druga pitanja koja se odnose na takse.