Zakon o sudskim taksama Tuzlanskog kantona

Objavljen: ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/2016 - prečišćeni tekst)

O zakonu: Ovim zakonom reguliraju se pitanja vezana za sudske takse i utvrđuje postupak i način plaćanja sudskih taksi, kao i druga pitanja u svezi s tim, u postupcima pred Kantonalnim sudom u Tuzli i općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).