Zakon o sudskim taksama sa tarifom Hercegovačko-neretvanskog kantona

Objavljen: ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 4/2009, 2/2013, 5/2015, 7/2017 i 6/2018)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuje se način plaćanja sudskih taksi u postupku pred sudovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.