Zakon o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH

Objavljen: (Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom BiH broj 39/03)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se sudske takse (u daljem tekstu: taksa) u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) i način njihovog plaćanja. Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedinačne radnje utvrđuju se taksenom tarifom u skladu sa članom 22. ovog zakona.