Zakon o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH" broj 21/03)

O zakonu: Ovim zakonom osniva se sudska policija, definišu njene ovlasti, organizacija i sredstva za rad, prava i obaveze, radni odnosi te druga pitanja od važnosti za organizaciju i rad sudske policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: sudska policija).