Zakon o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala RS

Objavljen: (05. maja 2006. godine i 28. jula 2006. godine.)

O zakonu: Ovaj zakon se donosi u cilju efikasnog suzbijanja organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala u Republici Srpskoj.