Zakon o tužilaštvima Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik RS, broj 55/02, 85/03, 115/03, 37/06 i 68/07)

O zakonu: Tužilaštva su samostalna državna tijela, koja u okviru prava i dužnosti Republike Srpske, preduzimaju zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja potencijalnih učinilaca krivičnih djela, i ulažu pravna sredstva za zaštitu zakonitosti i ustavnosti.